Το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικών ετών είναι ένα θέμα που ταλανίζει και πολλές φορές μπερδεύει τους ασφαλισμένος-υποψήφιους συνταξιούχους, ειδικά όταν συγχέεται με τα όρια ηλικίας (στην περίπτωση του Δημοσίου). Με απλά λόγια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την ουσία της χρήσης τους και τι πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος συνταξιούχος κατά την αίτηση εξαγοράς.

Κατά πρώτον, πλασματικά έτη είναι κάθε χρονικό διάστημα που ο νόμος ορίζει ως δικαίωμα του ασφαλισμένου να χρησιμοποιήσει για να επιτύχει μια ασφαλιστική προϋπόθεση. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη με διατάξεις περί 62 ετών ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης. Έστω ότι έχει συμπληρώσει τα 62 έτη ηλικίας του αλλά δεν έχει 40 έτη ασφάλισης. Του δίνεται το δικαίωμα να εξαγοράσει πλασματικά έτη προκειμένου να συμπληρώσει τον υπολειπόμενο χρόνο και να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί.

Κατά δεύτερον, τα πλασματικά έτη δεν αλλάζουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Με τον Ν. 4336/2015 ορίστηκαν τα μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης και ως απώτατο όριο είναι τα 67 έτη ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη, τα 62 έτη ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη και τα 62 έτη ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη. Αυτό συνεπάγεται ότι η χρήση των πλασματικών ετών είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις ασφαλισμένων όπου χρειάζονται για το ΙΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2011 ή το 2011 ή το 2012. Πάντα με γνώμονα το πιο ευνοϊκό όριο ηλικίας και προκειμένου να αποφύγουν την συνταξιοδότηση στα 62 ή στα 67 έτη ηλικίας τους.

Κατά τρίτον, η τιμή εξαγοράς του κάθε μήνα πλασματικού χρόνου, εάν δεν είχε κάνει αίτηση εξαγοράς ο ασφαλισμένος έως 31/12/2019, ανέρχεται στο 20% της τελευταίας μικτής μισθοδοσίας ή στο ποσοστό κλάδου σύνταξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οπότε παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ασφαλισμένων που για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 ή το 2012 να πρέπει να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο με τιμή του 2022, διότι δεν κατέθεσαν εγκαίρως αίτηση εξαγοράς στον φορέα τους.

Οι κατηγορίες πλασματικών χρόνων για όλους τους ασφαλισμένους είναι :

  1. Χρόνος στρατιωτικής θητείας
  2. Χρόνος τέκνων
  3. Χρόνος σπουδών
  4. Κενό χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ασφάλιση
  5. Χρόνος Επιδοτούμενης Ανεργίας (χωρίς εξαγορά)
  6. Γονική Άδεια
  7. Εκπαιδευτική Άδεια

Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης (εφόσον καθίστανται συνταξιούχοι από αιτήσεως) ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος (εφόσον κριτήριο για την έναρξη συνταξιοδότησης δεν είναι ο χρόνος υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης).

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και ερωτήσεις : https://www.efka.gov.gr/el/menoy/sychnes-eroteseis-kai-apanteseis/asphalise-eisphores/anagnorise-plasmatikon-eton