Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε σε Τοπική Διεύθυνση του e–ΕΦΚΑ υποστηρίζοντας αίτημα ασφαλισμένου να του επιστραφούν, παράλληλα με τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, και οι εισφορές του Κλάδου Υγείας, που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως αίτημα το οποίο αρχικά, είχε αρνηθεί να ικανοποιήσει η Υπηρεσία.

 

πηγή : https://www.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.epistrofi.950385