Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την χορήγηση παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος από 1/3/2023 έως 29/2/2024.

Ειδικότερα, βάσει της Εγκυκλίου, χορηγείται για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2023 έως 29.2.2024 η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους:

α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων ίππων.
γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ’ της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’ 85).
δ) Στα πρόσωπα που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και υπάγονται στο άρθρο 3 του ν.4576/2018 (Α’ 196) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2256/1994 (Α΄196).
ε) Σε επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63ee0f180d794546daf1147d στις 17/02/23 07:52 Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός του μηνός Αυγούστου 2021, ανεξαρτήτως επέλευσης υλικής ζημιάς ή όχι στις εγκαταστάσεις τους. και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπουργικής
απόφασης Υ.Α. Δ.15/Δ΄/60167/12.8.2021 (Β΄ 3744) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196).
στ) Στα πρόσωπα που έλαβαν, για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών ή πενήντα (50) ημερών εντός του έτους 2022, αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης.
ζ) Στους ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του ν. 710/1977
(Α’ 283) που υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α.

πηγή : https://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-asfalistika/efka-edose-paratasi-asfalistikis-ikanotitas-egkyklios/