Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορές από οδηγούς σχολικών λεωφορείων οι οποίοι μετά από υποβολή Δήλωσης Απασχόλησης Καταγγελίας στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής με αίτημα τη μετατροπή της ασφάλισής τους από μεικτά σε βαρέα, ζητούσαν την παρέμβαση της Αρχής διαμαρτυρόμενοι για τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από το υπ΄αριθμ. 51485/4.3.2020 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη των οδηγών σχολικών λεωφορείων και πούλμαν στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» με το οποίο εξαιρούνταν από την ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Μετά από προσεκτική εξέταση του υφιστάμενου και προ-υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ο Συνήγορος του Πολίτη με το με αριθμό πρωτοκόλλου 278101/48986/20.10.2020 Πόρισμα, που απέστειλε στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ επισήμανε ότι με την έκδοση του επίμαχου υπ’ αριθμ. 51485/4.3.2020 Γενικού Εγγράφου οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων 36 χρόνια μετά από την αρχική ένταξη τους το 1984 και 8 χρόνια μετά την αναμόρφωση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) με την αριθμ. Φ10221/οικ.26816 /929/30.11.2011 Υ.Α., απεντάσσονται από τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Περαιτέρω, υποστηρίχθηκε ότι επειδή οι διατάξεις του ΚΒΑΕ αποτελούν εξαιρετικό δίκαιο, μη επιδεχόμενες διασταλτική ερμηνεία, και μάλιστα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των παραγόντων και κριτηρίων που οδηγήσαν στην κατάρτιση του σχετικού πίνακα από τη Διαρκή Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, δεν μπορεί να τροποποιούνται από τη Διοίκηση με οδηγίες που εμπεριέχονται σε ένα Γενικό Έγγραφο, χωρίς την ύπαρξη κανονιστικής πράξης, όπως ορίζεται από το άρθρο 17 παρ. του ν. 3863/2010.

Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ με το αριθμ. πρωτ. 332406/11.12.2020 απαντητικό της έγγραφο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του Συνηγόρου του Πολίτη εμμένοντας στην άποψή της.

Κατόπιν τούτου ενστάσεις τους που εκκρεμούσαν στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης του e- ΕΦΚΑ απορρίφθηκαν με αποτέλεσμα οι αναφερόμενοι να προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με αποφάσεις του (ενδεικτικά ΔΠρΑθ 13496/2023, ΔΠρΑθ 16111/2023) έκανε δεκτές τις προσφυγές των οδηγών σχολικών λεωφορείων και έκρινε ότι «κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κ.Β.Α.Ε., οι οδηγοί λεωφορείων εν γένει υπάγονται στις βαριές και ανθυγιεινές εργασίες λόγω του χώρου στον οποίο παρέχονται οι εργασίες, ανεξαρτήτως εάν οι εν λόγω μεταφορές ασκούνται από τον εργοδότη αποκλειστικά ως κύρια ή/και ως δευτερεύουσα δραστηριότητα».

Σε ό,τι αφορά το αριθμ. 51485/4.3.2020 Γενικό Έγγραφο αποφάνθηκε ότι «δεν αποτελεί δεσμευτικό κανόνα δικαίου, παρά μόνο παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις προς τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών…», τονίζοντας ότι «δεν δύναται ερμηνευτικό έγγραφο να τροποποιήσει διάταξη νόμου».

Καταλήγοντας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αποφαίνεται ότι η απασχόληση με την ειδικότητα του οδηγού σχολικού λεωφορείου, υπάγεται στις διατάξεις περί ασφάλισης των απασχολουμένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα της Φ10221/οικ.26816 /929/30.11.2011 Υ.Α. (Κ.Β.Α.Ε.).

πηγή : https://www.lawspot.gr/nomika-nea/stp-oi-odigoi-sholikon-leoforeion-exakoloythoyn-na-ypagontai-ston-kanonismo-vareon-kai