Το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατη απόφασή του έκρινε πως τα πρόσωπα που ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία των ιερόδουλων, στην οποία επεκτάθηκε η ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από τις 10.6.1999 με το άρθρο 65 του ν. 2676/1999 και την 82/1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ, συνταξιοδοτούνται με βάση τις μειωμένες χρονικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (ΣτΕ 1893/2022).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, με την παρ. 14 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 ορίζονται μειωμένες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για εργαζόμενους, οι οποίοι λόγω της περιοχής όπου εργάζονταν ή λόγω του επαγγέλματος που ασκούσαν δεν είχαν υπαχθεί από την αρχή του εργασιακού τους βίου στην ασφάλιση του ΙΚΑ και, ως εκ τούτου, ευρίσκονται, πιθανώς, σε αδυναμία πραγματοποίησης των χρονικών προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος που απαιτούν οι πάγιες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στη συνέχεια, με το άρθρο 24 του ν. 2084/1992 θεσπίστηκαν κοινές για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των «νέων ασφαλισμένων», δηλαδή των προσώπων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή στο Δημόσιο μετά την 1.1.1993.

Δεν θεσπίστηκαν, όμως, ούτε με τον νόμο αυτόν ούτε με άλλο νομοθέτημα ρυθμίσεις για τους νέους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών φορέων που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία της παρ. 14 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951.

Ελλείψει σχετικών κοινών ρυθμίσεων για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, τα θέματα συνταξιοδότησης των «νέων ασφαλισμένων» που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία ρυθμίζονται από τις περί ΙΚΑ διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 2084/1992.

 

Δείτε την περίληψη της απόφασης στο adjustice.gr.

 

πηγή : https://www.lawspot.gr/nomika-nea/syntaxiodotisi-me-vasi-tis-meiomenes-hronikes-proypotheseis-gia-ta-atoma-tis