Σύνταξη λόγω θανάτου: Η προϋπόθεση της 5ετούς έγγαμης συμβίωσης πριν από την επέλευση του θανάτου του συνταξιούχου συζύγου (ΣτΕ 1636/2022)

Συνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η κατ’ άρθρο 12 του Ν. 3863/2010 προϋπόθεση της 5ετούς διάρκειας έγγαμης συμβίωσης πριν από την επέλευση του θανάτου του συνταξιούχου συζύγου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τον επιζώντα σύζυγο (ΣτΕ 1636/2022).   Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η προϋπόθεση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση του ασφαλιστικού […]

Περισσότερα
Αγωγή καταβολής αποζημίωσης απόλυσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εργαζομένης (ΕιρΘεσ 23/2022)

Δεκτή έγινε αγωγή εργαζομένης κατά της εργοδότριας εταιρείας, με την οποία ζητούσε να της καταβληθεί αποζημίωση απόλυσης, καθώς και ένα ποσό ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη διά της προσβολής της τιμής και της υπόληψής της (ΕιρΘεσ 23/2022).Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο, κάνοντας δεκτούς τους προβαλλόμενους από την ενάγουσα ισχυρισμούς, δέχθηκε ότι η τελευταία […]

Περισσότερα
Αναγνώριση πλασματικών ετών – Είναι χρήσιμα και αν ναι, για ποιούς;

Το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικών ετών είναι ένα θέμα που ταλανίζει και πολλές φορές μπερδεύει τους ασφαλισμένος-υποψήφιους συνταξιούχους, ειδικά όταν συγχέεται με τα όρια ηλικίας (στην περίπτωση του Δημοσίου). Με απλά λόγια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την ουσία της χρήσης τους και τι πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος συνταξιούχος κατά την αίτηση εξαγοράς. Κατά πρώτον, […]

Περισσότερα
Καταγγελία για απώλεια εγγράφων

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία κατά Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας για την απώλεια εγγράφων, και συγκεκριμένα δυο ιατρικών γνωματεύσεων που αφορούσαν τον καταγγέλλοντα και είχαν υποβληθεί ως συνημμένα (με τη συγκατάθεση του ιδίου) σε αίτηση που είχε καταθέσει στο καταγγελλόμενο η σύζυγός του (απόφαση 27/2022).Η τελευταία εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός στο καταγγελλόμενο Κέντρο […]

Περισσότερα
Ρήτρα αναπροσαρμογής: Το Πρωτοδικείο απαγορεύει προσωρινά τη διακοπή ρεύματος

Εν μέρει δεκτή έκανε το Πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας τη χορήγηση προσωρινής διαταγής που ζήτησαν καταναλωτικές οργανώσεις και επαγγελματικές ομάδες σχετικά με το ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Το δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών βάσει του άρθρου 52 […]

Περισσότερα
Επιστροφή εισφορών του Κλάδου Υγείας που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε σε Τοπική Διεύθυνση του e–ΕΦΚΑ υποστηρίζοντας αίτημα ασφαλισμένου να του επιστραφούν, παράλληλα με τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, και οι εισφορές του Κλάδου Υγείας, που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως αίτημα το οποίο αρχικά, είχε αρνηθεί να ικανοποιήσει η Υπηρεσία.   πηγή : https://www.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.epistrofi.950385

Περισσότερα
Απαλλαγή από επανεξέταση ΚΕΠΑ των πασχόντων από μη αναστρέψιμες παθήσεις

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την, κατόπιν σχετικής παρέμβασής του, θέσπιση της απαλλαγής από επανεξέταση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) των πασχόντων από μη αναστρέψιμες παθήσεις, και την αναγνώριση της οριστικοποίησης της αναπηρίας, τόσο από την κοινωνικοασφαλιστική όσο και από την φορολογική διοίκηση, καθώς επίσης την τροποποίησης του πίνακα παθήσεων […]

Περισσότερα
Αντισυνταγματική η στέρηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εργαζομένου στη Δ.Ε.Η. σε περίπτωση ποινικής καταδίκης του (ΣτΕ Ολ 996/2022)

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 4491/1966, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση καταδίκης εργαζομένου στη Δ.Ε.Η. σε ποινή κάθειρξης για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας και απιστίας σε βάρος της Δ.Ε.Η. ή του Ελληνικού Δημοσίου επέρχεται ως συνέπεια η […]

Περισσότερα
Πρόστιμο 665.000 ευρώ σε τράπεζα για παράνομη χρήση τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση συναισθημάτων των πελατών της

Πρόστιμο ύψους 665.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ουγγαρίας για ηχογράφηση φωνής και συναισθηματική ανάλυση με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα, η Αρχή (National for Data Protection and Freedom of Information) επέβαλε το πρόστιμο σε τράπεζα για παραβίαση των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων αναφορικά με τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ για την αξιολόγηση […]

Περισσότερα
Υποχρεωτικά αποδεκτά και από τα δικαστήρια τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω gov.gr

Άρθρο 21 – Αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 27 ν. 4727/2020 Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθενται τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες στους αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης […]

Περισσότερα