Επανυπολογισμός συντάξεων

Με βάση την Εγκύκλιο ΕΦΚΑ με αριθμό Φ.80000/οικ.15982/596/7.12.2020 που έχει τίτλο «Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης», προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού συντάξεων : α) από 01/10/2019 και β) ο επανυπολογισμός συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από 13/05/2016 μέχρι 30/09/2019. Συγκεκριμένα, με τον Ν. 4670/2020 (Νόμος Βρούτση) έγινε αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης της Ανταποδοτικής […]

Περισσότερα