ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Η Σουηδία είναι μια χώρα που απολαμβάνει έναν άρτιο μηχανισμό κοινωνικής ασφάλισης που θεωρείται από τους πλέον ανεπτυγμένους παγκοσμίως και σίγουρα αποτελεί πρότυπο, πλην όμως για κάθε επόμενη χώρα που θέλει να εφαρμόσει αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες. Λόγω της έντονης οικονομικής ύφεσης, μεγάλο ποσοστού ηλικιωμένων και υψηλού προσδόκιμου επιβίωσης, […]

Περισσότερα
Επανυπολογισμός συντάξεων

Με βάση την Εγκύκλιο ΕΦΚΑ με αριθμό Φ.80000/οικ.15982/596/7.12.2020 που έχει τίτλο «Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης», προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού συντάξεων : α) από 01/10/2019 και β) ο επανυπολογισμός συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από 13/05/2016 μέχρι 30/09/2019. Συγκεκριμένα, με τον Ν. 4670/2020 (Νόμος Βρούτση) έγινε αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης της Ανταποδοτικής […]

Περισσότερα
Ο Θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης για ΑμεΑ

Ακρογωνιαίος λίθος της προστασίας της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των ατόμων που, σύμφωνα με το άρθρο 1666 Α.Κ. 1ο εδάφιο: «λόγω ψυχικής ή διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας αδυνατούν εν όλω ή εν μέρει να φροντίζουν μόνοι για τις υποθέσεις τους», αποτελεί ο θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης. Ως δικαστική συμπαράσταση νοείται το νομικό καθεστώς, στο οποίο […]

Περισσότερα
ΑμεΑ και Νομικά Δικαιώματα

“Άτομα με ειδικές Ανάγκες” υπήρχαν από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στη Γη και στις αρχές της Αναγέννησης, το ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα άτομα, γίνεται εντονότερο με τις πρώτες προσπάθειες για υποτυπώδη περίθαλψη αλλά και κάποιες σποραδικές απόπειρες διάγνωσης και προσδιορισμού των ικανοτήτων των συγκεκριμένων παιδιών. Είναι φανερό ότι όσο ο κόσμος εξελισσόταν, η απαίτηση […]

Περισσότερα