ΑμεΑ και Νομικά Δικαιώματα

“Άτομα με ειδικές Ανάγκες” υπήρχαν από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στη Γη και στις αρχές της Αναγέννησης, το ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα άτομα, γίνεται εντονότερο με τις πρώτες προσπάθειες για υποτυπώδη περίθαλψη αλλά και κάποιες σποραδικές απόπειρες διάγνωσης και προσδιορισμού των ικανοτήτων των συγκεκριμένων παιδιών. Είναι φανερό ότι όσο ο κόσμος εξελισσόταν, η απαίτηση […]

Περισσότερα