Ι. Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι χρήσης») πριν τη χρήση της ιστοσελίδας www.oergatologos.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») που ανήκει στον Δικηγόρο Μαρίνο Κονδύλη (Α.Μ. ΔΣΚ 599, εφεξής «Δικηγόρος») που εδρεύει στην Κόρινθο, οδός Ερμού αρ. 39, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο 2741304766 (εφεξής «Δικηγορικό Γραφείο»).

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή Όρων Χρήσης. Ο Δικηγόρος δικαιούται να αναθεωρεί ή/και να ενημερώνει μονομερώς τους Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους των χρηστών συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας, μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αναθεώρησης ή/και ενημέρωσης στους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αυτοί αποδέχονται τους Όρους Χρήσης σύμφωνα με τις αναθεωρήσεις ή/και ενημερώσεις. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν αποδέχονται το σύνολο των Όρων Χρήσης δεν πρέπει να γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας από αυτούς.

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι Όροι Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετοι με την ισχύουσα νομοθεσία ή κριθούν άκυροι από την αρμόδια Αρχή ή Δικαστήριο, παύουν αμέσως να ισχύουν, χωρίς να θίγεται το κύρος των λοιπών Όρων Χρήσης.

Η Ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση, την πληροφόρηση καθώς και την επικοινωνία των χρηστών με το Δικηγορικό Γραφείο. Ο Δικηγόρος δικαιούται, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

ΙΙ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της παρόντος ιστοχώρου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής «περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Μαρίνου Κονδύλη και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Ο Δικηγόρος διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, η αντιγραφή ή/και τροποποίηση ή/και αναπαραγωγή ή/και αναμετάδοση ή/και διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή/και παρουσίαση ή/και σύνδεση ή/και φόρτωση (download) ή/και με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, του συνόλου ή τμήματος του της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/και των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων ή/και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικηγορικού Γραφείου ή/και του Δικηγόρου Μαρίνου Κονδύλη. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οποιαδήποτε παράβαση των Όρων Χρήσης που έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων του Δικηγόρου Μαρίνου Κονδύλη ή/και του Δικηγορικού Γραφείου, θεμελιώνει αξίωση για αποκατάσταση της παράβασης. Τυχόν μη ενάσκηση από τον Δικηγόρο Μαρίνο Κονδύλη ή/και του Δικηγορικού Γραφείου οποιουδήποτε δικαιώματος η αξίωσης δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτά.

Πνευματική ιδιοκτησία ή/και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία αυτών και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: marinos.kond@gmail.com

ΙΙΙ.  Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του Δικηγόρου.

IV. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Τίποτα από τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα μας δε δύναται να θεωρηθεί νομική συμβουλή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, ή έναρξη επαγγελματικής σχέσης με το γραφείο μας. Όλα τα αναγραφόμενα πρέπει να ελέγχονται από τοn χρήστη και ως εκ τούτου δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών, καθώς το γραφείο μας και κανείς από τους συνεργάτες μας δεν έχει, ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι έχει οιαδήποτε ευθύνη.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών ή συμβουλών από το γραφείο μας μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν επικοινωνίας τους με το γραφείο μας, όπου θα εκθέσουν το ζήτημα που τους απασχολεί, καταθέτοντας ταυτόχρονα τα σχετικά αναγκαία έγγραφα προκειμένου να γίνει εκτίμηση της υποθέσεώς τους και των δυνατοτήτων επίλυσης αυτής, καθώς και της ρητής συμφωνίας αμφότερων των μερών για ανάληψη του χειρισμού της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ο δικηγόρος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Δικηγόρος.

V. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 979/2016/ΕΕ («Κανονισμός»), τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του παρόντος Ιστοχώρου. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται ΕΔΩ.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο δικηγόρος Μαρίνος Κονδύλης, ο οποίος έχει το γραφείο του στη διεύθυνση: Ερμού 39, Κόρινθο Τ.Κ. 20131 και στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2741304766, email: marinos.kond@gmail.com

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο του δικηγορικού μας γραφείου γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένων σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου μας. H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του Κανονισμού, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοχώρου μας. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες. Χρόνος διατήρησης είναι ο απολύτως απαραίτητος.

VI. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών ή του Δικηγορικού Γραφείου, εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της Κορίνθου.